Fiskmålla

Chenopodium polyspermum L.

Svenska synonym: frömålla

Frømelde Mangefrøet Gåsefod Hentosavikka Many-seeded Goosefoot Vielsamiger Gänsefuß

Fiskmålla Beskrivning. Fiskmålla är en ettårig, ofta brun- eller rödaktig ört med nedliggande eller uppstigande stjälkar. Bladen är elliptiska till äggrunda, mattgröna och har helbräddad och vanligen rödaktig kant. Fiskmålla blommar från juli till september med oansenliga blommor som sitter i rikblommiga gyttringar i grenspetsarna och i bladvecken. Hyllebladen är ofta utspärrade och ej slutna kring fröet som hos andra arter i släktet. Fröet är brunsvart, med rund kant och nätmönstrad yta. Fiskmålla Fiskmållans nedliggande växtsätt och hela rundade blad gör den lätt att känna igen och den kan knappast förväxlas med andra arter.

Utbredning. Fiskmålla är allmän från Skåne Fiskmålla till Uppland, mer ovanlig norrut till Medelpad och i övrigt tillfällig. Den växer på kulturmark, i åkrar, rabatter och planteringar samt på avfallsplatser, men den förekommer också på näringsrika stränder. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Fiskmålla

Etymologi. Artnamnet polyspermum betyder mångfröig och kommer av grekiskans poly- (många) och spermus (frö), namnet syftar på den ofta rika frösättningen. Det svenska namnet fiskmålla av att dess frön ansågs vara bra fiskföda.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Chenopodium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Frömållan berömmes sedan gammalt såsom en mycket smaklig mat (gratissima esca) för fisk i dammar...
...Dess utseende är temligen olikt de andra Chenopodiernas och mera likt de mindre Amarantus-arternas."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di chenopodia/cheno/chenpol.html
Senaste uppdatering: 20 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg