Olvonmålla

Chenopodium opulifolium Schrad. ex W. D. J. Koch & Ziz

Småmelde Kortbladet Gåsefod Heisisavikka Grey Goosefoot Schneeballblättriger Gänsefuß

Beskrivning. Olvonmålla är en vitmjölig, ettårig ört som har upprätt, upp till en knapp meter hög stjälk som är tydligt grenig. Bladen är omkring två centimeter långa och vitmjöliga på undersidan, de är ganska tjocka, korta och breda med brett rombisk eller äggrund bladskiva. De nedre bladen är lika långa som breda. Arten blommar i augusti-september, blommorna är femtaliga, ofta kraftigt vitmjöliga och sitter i greniga axlika klasar. Hyllebladen har en kort köl på ryggsidan och är vanligen sammanvuxna till hälften. Fröna sitter vågrätt, de är svartglänsande med nästan slät yta.
Olvonmålla ingår i artkomplexet kring den vanliga, variabla arten svinmålla (C. album), men kännetecknas av korta breda blad som är ungefär lika långa som breda, samt en starkt vitmjölig blomställning. De andra vitmjöliga arterna i släktet har blad som är tydligt längre än breda.

Utbredning. Olvonmålla är sällsynt och påträffas vanligen endast tillfälligt, den är vanligast i Skåne och i Göteborgstrakten. Arten påträffas vanligen vid hamnar och på olika typer av skräpmark. Första fynduppgift är från Blekinge och publicerades 1823 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet opulifolium betyder 'med blad som hos olvon'. Namnet kommer av latinets folium (blad) och opulus som är det vetenskapliga artepitetet hos arten olvon (Viburnum opulus).

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Chenopodium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/cheno/chenopu.html
Senaste uppdatering: 12 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg