Gatmålla

Chenopodium murale L.

Gatemelde Mur-Gåsefod Rauniosavikka Nettle-leaved Goosefoot Mauer-Gänsefuß

Gatmålla Beskrivning. Gatmålla är en något illaluktande ettårig ört med upprätt kal stjälk som kan bli drygt en halv meter hög. Bladen är mörkgröna och som unga glänsande på ovansidan, men något mjöliga på undersidan. Bladskivan är spetsigt triangulär till rombformad med ganska tätt och vasst sågad kant och rundad till killik bas. Gatmålla blommar i juli-augusti, blommorna är oansenliga och sitter i gyttringar i yviga klasar. Hyllebladen är kölade och fröna svarta med vass kant och fingropig yta.
Gatmålla liknar mest den variabla arten svinmålla (C. album), men denna skiljs genom mattgröna blad som är mjöliga även på ovansidan. Den mycket sällsynta arten bymålla (C. urbicum) har blomgyttringarna samlade i en axlik ställning, hylleblad utan köl, samt frön med trubbig kant.

Utbredning. Gatmålla är mycket sällsynt och förekommer endast i sydvästra Sverige, från Skåne till Bohuslän. Den kan påträffas på tomter, bangårdar och vid hamnar, men har även blivit funnen på havsstränder. Första fynduppgift är från Lund och Landskrona i Skåne och publicerades 1744 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet murale kommer av latinets murus (mur) och betyder 'växer på murar'.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Chenopodium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/cheno/chenmur.html
Senaste uppdatering: 2 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg