Lönnmålla

Chenopodium hybridum L.

Hjartemelde Hjertebladet Gåsefod Vaahterasavikka Maple-leaved Goosefoot Bastard-Gänsefuß

Lönnmålla Beskrivning. Lönnmålla är en ettårig, kal, medelstor ört som kan bli upp till åtta decimeter hög. Stjälken är kantig, upprätt och sparsamt grenig. Bladen är långskaftade, stora, upp till två decimeter långa, spetsiga med mer eller mindre hjärtlik bladbas och glest och grovt bukttandad kant. Bladovansidan är blankt grön med tydliga nerver. Lönnmålla blommar i juli-augusti, blommorna är oansenliga och sitter i graniga Blad gyttringar som bildar tämligen yviga klasar. Hyllebladen är hinnkantade och har en kraftig köl på utsidan. Fröna är svarta med gropig och fårad yta.
Lönnmålla är lätt att känna igen på de stora spetsiga, blankgröna bladen med grovtandad kant och hjärtlik bas.

Lönnmålla

Utbredning. Lönnmålla förekommer sparsamt från Skåne till Uppland. Den växer på fet näringsrik jord i jordhögar, rabatter och på ruderatmark. Första fynduppgift publicerades av Linné år 1745 (Nordstedt 1920).

Blommor

Etymologi. Artnamnet hybridum kommer av latinets hybrida (hybrid), arten fick sitt namn av Linné som enligt Nyman (1868) trodde att den uppkommit ur en hybrid mellan svenskmålla (C. suecicum) och spikklubba (Datura stramonium). Det svenska namnet lönnmålla syftar på att bladen till formen påminner om lönnens (Acer platanoides) blad.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Chenopodium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Om denna art anmärker LINNÉ (Fl. Suec.) dels att den med hvart år blir allmännare, dels att den har mycket gemensamt med Grönmållan (C. viride), så att den kanske fordom uppkommit af denna. Och som, å andra sidan, bladen temligen likna Spikklubbans (Daturæ), trodde han sig här se en slags hybrid mellan denna och grönmållan."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/cheno/chenhyb.html
Senaste uppdatering: 7 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg