Bärmålla

Chenopodium foliosum Asch.

Vetenskapliga synonym: Blitum virgatum L., Chenopodium virgatum (L.) Ambrosi
Svenska synonym: sminkbär, smultronspenat

Bærmelde Aks-Jordbærspinat Marjasavikka Echter Erdbeerspinat

Närbild av fruktgyttringar

Beskrivning. Bärmålla är en kal ettårig ört som ser mycket speciell ut med sina klarröda bärlika fruktställningar som sitter spridda längs den bladiga stjälken. Stjälken är nedliggande till upprätt och enkel eller grenig. Bladen är ljusgröna, trekantiga och grovt fliktandade, bladbasen är avsmalnande. Bärmålla blommar från juli till september. Blommorna är oansenliga och sitter gyttrade i vecket av ett stödblad och hela blomställningen har blad. När frukterna börjar mogna så växer hyllebladen till och blir röda och köttiga och innesluter den enfröiga fruktkapseln. De i frukt bärlika gyttringarna sitter strödda längs stjälken, fruktsamlingarna är röda och har fadd smak. Fröna är rundade.
Bärmålla är mycket lik smultronmålla (C. capitatum) som också den har röda bärlika gyttringar, den senare saknar dock blad i övre delen av blomställningen och dess frön är kölade.

Bärmålla Utbredning. Bärmålla är sällsynt, den förekommer främst i Skåne men kan även uppträda tillfälligt i andra landskap. Arten växer på kulturpåverkad mark. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum år 1658 (Nordstedt 1920).

Användning. Bärmålla förekommer numera sällan i odling, förr odlades den som grönsak eller som prydnadsväxt. Bladen kan användas som spenat (Spinacia oleracea).

Etymologi. Artnamnet foliosum kommer av latinets folium (blad) och betyder bladrik, vilket syftar på blomställningen.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Chenopodium

Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/cheno/chenfol.html
Senaste uppdatering: 24 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg