Fikonmålla

Chenopodium ficifolium Sm.

Vetenskapliga synonym: C. blomianum Aellen, C. serotinum auct.
Svenska synonym: fikonbladsmålla

Fikenmelde Figenbladet Gåsefod Viikunanlehtisavikka Fig-leaved Goosefoot Feigenblättriger Gänsefuß

Fikonmålla

Beskrivning. Fikonmålla är en ettårig ört som kan bli upp till nästan en meter hög. Stjälken är upprätt och grönaktig. Bladen är ljusgröna till grågröna, ibland något vitmjöliga, de kännetecknas av två tydligt avsatta basala bladtänder och en lång, parallellsidig, trubbig och nästan otandad mittflik. Fikonmålla blommar från juli till september med små oansenliga blommor som sitter i gyttringar i grenspetsarna. Blommornas hylleblad är något kölade. Fröna är svartaktiga med fingropig yta.
Fikonmålla liknar mest svinmålla (C. album) och svenskmålla (C. suecicum), som den ofta växer tillsammans med. Båda dessa arter har dock tandade blad utan en utdraget parallellsidig mittflik, samt nästan släta frön.

Utbredning. Fikonmålla är sällsynt och vanligen kortlivad och tillfällig, men kan på vissa håll i Sydsverige vara mer konstant i sitt uppträdande. Den påträffas mest i nyanlagda planteringar, vid hamnar och på avfallsplatser. Första fynduppgift är från Karlshamn i Gävle och publicerades 1820 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet ficifolium betyder 'med blad som hos fikon' och kommer av latinets Ficus (fikon) och folium (blad).

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Chenopodium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/cheno/chenfic.html
Senaste uppdatering: 24 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg