Smultronmålla

Chenopodium capitatum (L.) Ambrosi

Vetenskapliga synonym: Blitum capitatum L.
Svenska synonym: topp-bärmålla

Jordbærmelde Purpurrød Jordbærspinat Mykerösavikka Strawberry-blite

Smultronmålla Beskrivning. Smultronmålla är en vanligen lågväxt, kal, ettårig ört. Stjälken är upprätt och blir två till fyra decimeter hög. Bladen är något köttiga, spjutlikt triangulära med helbräddad eller grovtandad kant. Smultronmålla blommar i juli-augusti med oansenliga blommor som sitter gyttrade i stjälktoppen, de flesta av blomgyttringarna saknar stödblad. Efter blomningen sväller hyllebladen upp och blir röda vilket gör att fruktsamlingarna ser ut som bär. De bärlika gyttringarna är mörkt röda och har fadd smak. Fröna är kölade.
Smultronmålla Smultronmålla känns igen på de vid mognaden saftigt röda blomgyttringarna som sitter i toppen av stjälken i en bladlös axlik klase. Den är mycket lik arten bärmålla (C. foliosum), men den senare har samtliga blomgyttringar i vecket av stödblad, även de övre, samt rundade frön.

Smultronmålla Utbredning. Smultronmålla är mycket sällsynt och uppträder oftast tillfälligt. Den växer i vägkanter, på tomter och i rabatter. Första fynduppgift är från Stockholm och publicerades år 1840 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet capitatum kommer av latinets caput (huvud) och betyder 'med huvuden', vilket syftar på blomgyttringarna.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Chenopodium

Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/cheno/chencap.html
Senaste uppdatering: 6 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg