Texasmålla

Chenopodium berlandieri Moq.

Texasmelde Amerikansk Gåsefod Teksasinsavikka Pitseed Goosefoot Berlandier Gänsefuß

Beskrivning. Texasmålla är en mer eller mindre vitmjölig, ettårig ört. Stjälken är upprätt och blir en knapp meter hög. Bladen är gulgröna till blågröna och har ibland rödaktigt bladskaft, de är variabla i utseende med mer eller mindre tandad kant och ibland otydligt treflikade vid basen. Arten blommar i augusti-september, blommorna är femtaliga och har hela hylleblad som har tydliga vinglika kölar. Fröna sitter vågrätt, de är svartglänsande och har rundad kant och en yta med djupa gropar vilket ger dem ett bikakelikt mönster.
Texasmålla ingår i det komplex av arter som liknar den mycket vanliga och starkt variabla arten svinmålla (C. album). Texasmålla och fikonmålla (C. ficifolium) karaktäriseras av att ha gropiga frön med bikakelikt ytmönster. Hos fikonmålla är dock alla blad tydligt treflikiga och hyllebladen är svagt kölade.

Utbredning. Texasmålla är sällsynt och påträffas tillfälligt i vägkanter och på ruderatmark till exempel vid hamnar och på bangårdar. Arten hör hemma i Nordamerika. Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades 1924 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet berlandieri hedrar den schweiziske botanisten Jean Louis Berlandier (1805-1851) och betyder 'Berlandiers målla'.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Chenopodium

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/cheno/chenber.html
Senaste uppdatering: 12 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg