Beta L.

Betor

Beskrivning. Vanligen tvååriga, kala örter. Stjälkar ofta nedliggande. Blad strödda, skaftade, något köttiga, platta, helbräddade. Blommor tvåkönade, i fåblommiga gyttringar samlade i axlika klasar. Hylleblad fem, gröna, kvarsittande i frukt. Ståndare fem. Stift två. Fruktämne halvt undersittande, i frukt sammanväxt med såväl blomaxeln som hyllebladen. Frukt nötlik, horisontell.
Kromosomtal: 2n=18.

Etymologi. Släktnamnet Beta kommer av ett namn på en grönsaksväxt hos romaren Plautus (död 184 f. Kr.).

Släktet har ett tiotal arter, bara beta (B. vulgaris) med den vildväxande underarten strandbeta (ssp. maritima) förekommer i vårt land.

Familj: Chenopodiaceae

Art:
beta (B. vulgaris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/beta/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg