Bassia All.

Luddmållor

Beskrivning. Lågväxta, ettåriga örter. Stjälkar upprätta, grenade, grenar som äldre vridna. Blad köttiga, smala, halvtrinda, håriga. Blommor vanligen tvåkönade. Hylle enkelt, femflikigt, hårigt, i frukt med raka, trubbiga utväxter. Ståndare fem. Stift kort, märken två till tre. Frukt plattad, omgiven av hyllet.
Kromosomtal: 2n=18.

Etymologi. Släktnamnet Bassia hedrar den italienske läkaren Ferdinand Bassi (död 1774).

Släktet har omkring 20 arter varav en, luddmålla (B. hirsuta), har förekommit i Sverige. Tillfälligt kan den odlade arten sommarcypress (B. scoparia) påträffas förvildad, denna är trots sitt namn inte alls besläktad med cypressväxterna (Cupressaceae), vilka är barrväxter.

Familj: Chenopodiaceae

Art:
luddmålla (B. hirsuta)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/bassi/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg