Luddmålla

Bassia hirsuta (L.) Asch.

Vetenskapliga synonym: Kochia hirsuta (L.) Nolte

Kostmelde Tangurt Dornmelde

Luddmålla Beskrivning. Luddmålla är en lågväxt, grenig, ettårig ört med nästan trinda blad och grönaktiga blommor. Grenarna är först raka men blir vid fruktmognaden spiralvridna. Bladen är köttiga, smala, halvtrinda och håriga. Arten blommar i juli-augusti, blommorna är vanligen tvåkönade och har ett femtaligt, hårigt hylle med trubbiga knölar på utsidan. Ståndarna är fem och stiftet kort med två till tre märken. Frukten är plattad från ovansidan.
Luddmålla liknar mest saltört (Suaeda maritima), men den senare har kala blad och grenar som förblir raka vid fruktmognaden.

Luddmålla

Utbredning. Luddmålla är en art som fram till 1924 växte vid Ottenby på södra Öland. Tillfälligt har den också påträffats i Skåne. Arten är numera försvunnen ur den svenska floran och förekommer närmast i Danmark, där den växer på öppen jord på salthaltiga, kväverika havsstränder. Första fynduppgift är från Ottenby på Öland och publicerades 1824 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hirsuta kommer av latinets hirsutus (raggig) och betyder ragghårig.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Bassia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/bassi/basshir.html
Senaste uppdatering: 30 mars 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg