Atriplex L.

Strandmållor

Beskrivning. Ettåriga, kala eller vitmjöliga örter. Stjälkar upprätta eller nedliggande. Blad vanligen motsatta, ofta köttiga, pillika med tvär eller avsmalnande bas, bladkant hel eller grovtandad. Blommor enkönade, i långsträckta gyttringar. Hanblommor femtaliga, med fem oansenliga hylleblad och tre till fem ståndare. Honblommor utan hylle, omgivna av två förblad (fruktskärmar), märken två. Frukt en nöt, vid mognaden omsluten av fruktskärmarna. Fruktskärmar fria eller sammanvuxna till mitten, örtartade eller mer eller mindre broskartade vid basen, släta eller med flikar eller utskott.
Kromosomtal: 2n=18, 36.

Övrigt. Många av arterna är starkt variabla i bladform och växtsätt och kan därför vara svåra att skilja från varandra utan blomdelar. Formen och konsistensen på de två förbladen, fruktskärmarna, som vid mognaden omsluter frukterna är bra artskiljande karaktärer.
Strandmållorna liknar mest mållor (Chenopodium), men de senare har strödda blad och vanligen tvåkönade blommor.

Etymologi. Namnet Atriplex är ett växtnamn hos Columella (60 e. Kr.), som möjligen kan härledas från latinets triplex (trefaldig) med oklar syftning.

Släktet har omkring 100 arter. I Sverige förekommer åtta arter regelbundet, ytterligare ett par arter har påträffats tillfälligt. De flesta av arterna växer vid havsstränder, bland de vanligare inhemska arterna kan nämnas vägmålla (A. patula), spjutmålla (A. prostrata) och strandmålla (A. littoralis).
Arterna saltmålla (Halimione pedunculata) och portlakmålla (H. portulacoides) inkluderas ibland i släktet strandmållor.

Familj: Chenopodiaceae

Arter:
broskmålla (A. glabriuscula)
flikmålla (A. hastata)
sandmålla (A. laciniata)
skaftmålla (A. longipes)
spjutmålla (A. prostrata)
strandmålla (A. littoralis)
trädgårdsmålla (A. hortensis)
vägmålla (A. patula)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/atrip/welcome.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg