Bestämningsnyckel

Atriplex L. - Strandmållor

1. Fruktskärmar runda, fria.
---trädgårdsmålla (A. hortensis)
1. Fruktskärmar mer eller mindre trekantiga och sammanvuxna.
---2

2. Blad smalt lansettlika, jämnbreda, mycket längre än breda.
---strandmålla (A. littoralis)
2. Blad breda, oftast mer eller mindre pillika med bredare bas.
---3

3. Fruktskärmar vid basen svampiga och broskartade.
---4
3. Fruktskärmar ej svampiga eller broskartade vid basen.
---5

4. Blad och stjälkar silvergrå.
---sandmålla (A. laciniata)
4. Blad och stjälkar gröna eller något mjöliga.
---broskmålla (A. glabriuscula)

5. Blad och fruktskärmar med talrika flikar.
---flikmålla (A. hastata)
5. Blad och fruktskärmar ej eller sparsamt flikiga.
---6

6. Bladbas oftast tvär, oftast nästan rak med utstående basflikar.
---spjutmålla (A. prostrata)
6. Bladbas mer eller mindre kilformig.
---7

7. Åtminstone en del fruktskärmar med tydligt skaft.
---skaftmålla (A. longipes)
7. Fruktskärmar oskaftade.
---vägmålla (A. patula)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/atrip/nyckel.html
Senaste uppdatering: 14 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg