Skaftmålla

Atriplex longipes Drejer

Vetenskapliga synonym: A. praecox Hülph. (ssp. praecox)
Svenska synonym: ölandsmålla (ssp. longipes), brådmålla (ssp. praecox)

Skaftmelde Stilk-Mælde Suolamaltsa Long-stalked Orache (ssp. longipes), Early Orache (ssp. praecox) Gestielte Spießmelde

Beskrivning. Skaftmålla är en köttig, ganska lågväxt och späd, ettårig ört med motsatta grenar. Bladen, även de nedre, sitter motsatta och är hela eller glest tandade med killik bladbas och ofta med två större och utstående basala tänder. Skaftmålla blommar från maj till juli med små oansenliga blommor. Fruktskärmarna har ett mer eller mindre tydligt avsatt skaft, vilket givit arten dess svenska namn, de är något svampiga vid basen och vanligen helt släta på ryggen. Skaftmålla delas upp i två underarter som tidigare betraktades som egna arter. Huvudunderarten skaftmålla (ssp. longipes) är mer storväxt och har långskaftade fruktskärmar. Den andra underarten, brådmålla (ssp. praecox (Hülph.) Turesson), är mindre och ljusare med smalare blad, samt mer kortskaftade fruktskärmar.
Skaftmålla liknar mest vägmålla (A. patula), men hos den senare är inte de nedersta bladen motsatta och den har oskaftade fruktskärmar som inte är svampiga vid basen.

Utbredning. Skaftmålla förekommer från Bohuslän till Norrbotten, men är vanligare i södra Östersjöområdet, norr om Gästrikland är den sällsynt. Den är en ganska vanlig art som växer på havsstränder, i tångvallar och strandängar. Huvudunderarten skaftmålla (ssp. longipes) finns från Bohuslän till Öland och Gotland, sällsynt upp till Uppland. På ostkusten är underarten brådmålla (ssp. praecox) den vanligaste av de två. Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades 1820 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet longipes betyder långskaftad och kommer av latinets long- (lång) och -pes (fot), namnet syftar på fruktskärmarnas skaft. Underarten brådmålla (ssp. praecox) har fått sitt svenska namn av att den har mogna frukter samtidigt som de två hjärtbladen ännu sitter kvar vid basen av stjälken.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Atriplex

Norden (ssp. longipes)
Norden (ssp. praecox)
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/atrip/atrilon.html
Senaste uppdatering: 24 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg