Strandmålla

Atriplex littoralis L.

Vetenskapliga synonym: A. serrata Huds.

Strandmelde Strand-Mælde Merimaltsa Grass-leaved Orache Strand-Melde

Strandmålla

Beskrivning. Strandmålla är en storväxt, rikt grenig, ettårig ört med skilda han- och honplantor. Den grågröna stjälken kan bli mer än en meter hög och har vanligen uppåtriktade grenar. Bladen är något köttiga, grågröna, smalt lansettlika och har hel eller glest och trubbigt tandad kant. Strandmålla blommar från juli till september. Strandmålla, fruktskärmar Blommorna är oansenliga och sitter i långsträckta gyttringar. Fruktskärmarna är något längre än breda, med tydliga tandlika flikar.
Strandmålla är en av de arter i släktet strandmållor (Atriplex) som är lättast att känna igen. De smala bladen och den grågröna färgen är karaktäristiska för arten.

Blommande strandmålla Utbredning. Strandmålla är vanlig och förekommer från Bohuslän till Gotland, ovanligare längre norrut till Gästrikland. I övrigt förekommer den sällsynt eller tillfälligt. Arten växer på havsstränder, på tångvallar och sanddyner. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet littoralis kommer av latinets litoris (strand, kust) och betyder 'växer vid kusten'.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Atriplex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/atrip/atrilit.html
Senaste uppdatering:17 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg