Trädgårdsmålla

Atriplex hortensis L.

Svenska synonym: mållspenat

Hagemelde Have-Mælde Tarhamaltsa Garden Orache Garten-Melde

Trädgårdsmålla Beskrivning. Trädgårdsmålla är en ganska storväxt, kal, ettårig ört som ofta är rödaktig. Stjälken är upprätt och kan bli över en meter hög. Bladen sitter strödda och är skaftade med stor och rundat trekantig bladskiva som är grunt naggad i kanten. De är gröna på båda sidorna eller ibland purpurröda. Trädgårdsmålla blommar i juli-augusti med små och oansenliga blommor som sitter i ganska glesa axlika klasar i stjälktoppen och i bladvecken. Fruktskärmarna är runda, helbräddade och ganska tunna med tydliga nerver.
Trädgårdsmålla skiljs från andra arter i släktet strandmållor (Atriplex) på sina rundat trekantiga blad och de runda, i kanten helbräddade fruktskärmarna. Den liknar den tillfälligt uppträdande arten glansmålla (A. sagittata) som dock avviker genom spetsigt trekantiga blad som är glansiga på ovansidan men vitaktiga på undersidan.

Utbredning. Trädgårdsmålla är ganska sällsynt och förekommer endast på kulturmark, i trädgårdar, trädgårdsmästerier och på ruderatmark. I äldre tid förekom den även som åkerogräs. Första fynduppgift som förvildad är från Malmö och publicerades av Linné 1751, arten är dock känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Användning. Trädgårdsmålla odlades förr som grönsak och användes till stuvningar och soppor.

Etymologi. Artnamnet hortensis kommer av latinets hortus (trädgård) och betyder 'växer i trädgårdar'.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Atriplex

Norra halvklotet
Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Växer allmänt i Kålgårdar, Kryddtäppor och köksträgårdar, där hon årligen sår sig sjelf, och äfven fortplantar sig utom de samma, så att jag sett hänne i vårsäds-åkrar i Södermanland kring Stockholm och vid Wällinge i Salems socken...
...både blad och stjelkar, krossade och i omslag pålagde, äro god hus-cur emot utslag. Annars nyttjas de förra nu för tiden mäst på våra bord, anrättade ihop med andra grönsaker, såsom Spenat, eller ock med Kyrfvel och Piplök til en tjock Grön-soppa."

Ur Anmärkningar vid Svenska Växternas Kännedom av Adam Afzelius (Kongliga Vetenskaps Academiens Nya Handlingar 1787)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/atrip/atrihor.html
Senaste uppdatering: 24 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg