Flikmålla

Atriplex hastata L.

Vetenskapliga synonym: A. calotheca (Rafn) Fr., A. prostrata Boucher ex DC. ssp. calotheca (Rafn) M. A. Gust.

Flikmelde Skøn-bægret Mælde Liuskamaltsa Pfeilblättrige Melde

Flikmålla

Beskrivning. Flikmålla är en ofta storväxt, ettårig ört med nedliggande eller upprätt stjälk som kan bli upp till åtta decimeter lång. Bladen sitter motsatta och är breda och något köttiga, med påfallande djupt inskuren bladkant och tvärt avskuren bladbas. Flikmålla blommar från juli till september med små och oansenliga blommor. Fruktskärmarna är stora, upp till en och en halv centimeter långa, starkt flikiga och bladlika med nätlik nervatur.
Flikmålla Flikmålla är mycket lik spjutmålla (A. prostrata) och har ibland behandlats som underart av denna. Oftare betraktas de som distinkta arter där spjutmålla skiljer sig genom grunt tandade blad och små fruktskärmar med korta tandlika knölar på ryggen.

Flikmålla Utbredning. Flikmålla är ganska ovanlig och förekommer längs kusten, från Bohuslän till Öland, men kan påträffas tillfälligt även längre norrut. Den växer på tånggödslade havsstränder. Flikmålla Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Hortus Botanicus 1685 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hastatus kommer av latinets hasta (spjut) och betyder spjutlik.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Atriplex

Norden

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Flikmållan är en ganska utmärkt art och lätt igenkänd isynnerhet på sina blad och fruktskärmar (de sednare liknar LINNÉ vid Rivans, Asperuginis, fruktfoder), ehuru utseendet f. ö. kan omvexla betydligt, efter som den växer bland gruset eller tången på stränderna, eller på dyiga ställen eller på odlade."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/atrip/atrihas.html
Senaste uppdatering:17 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg