Broskmålla

Atriplex glabriuscula Edmondston

Vetenskapliga synonym: A. babingtonii Woods, A. patula L. ssp. glabriuscula (Edmondston) H. M. Hall & Clem.
Svenska synonym: kustmålla

Bruskmelde Tykbladet Melde Lännenmaltsa Hélublaðka Babington's Orache Kahle Melde

Broskmålla Beskrivning. Broskmålla är en köttig, ettårig ört med nedliggande till uppstigande stjälk. Bladen är trekantiga eller rutformiga med killik eller nästan tvär bas och framåtriktade basflikar. Hela växten är oftast mjölig, särskilt som ung, men har tydligt grön färg och ser inte silvergrå ut. Broskmålla blommar i augusti-september med oansenliga blommor som sitter i axlika klasar i grenspetsarna. Fruktskärmarna är rutformiga, något tandade i kanten och har endast en tydlig nerv, de är sammanvuxna ungefär till halva längden och blir vid mognaden uppsvällda och svampiga vid basen.
Broskmålla karaktäriseras av fruktskärmar som är sammanvuxna till hälften och som får svampig uppsvälld bas vid mognaden. Den liknar mest arten spjutmålla (A. prostrata) men denna har fruktskärmar som inte är svampiga vid basen och dessutom sammanvuxna endast vid basen. Hanplantor kan ofta vara omöjliga att artskilja.

Första svenska fyndet av broskmålla

Utbredning. Broskmålla är ganska vanlig från Skåne till Bohuslän, men har också sällsynt påträffats vid östkusten upp till Södermanland. Arten lever på steniga eller sandiga havsstränder. Första fynduppgift är från Varberg, Halland och publicerades av Fries 1842 (Nordstedt 1920). Ett exemplar insamlat i Varberg av Fries finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses här bredvid.

Etymologi. Artnamnet glabriuscula kommer av latinets glaber (kal) och betyder 'som blir kal', vilket syftar på att det mjöliga överdraget ofta försvinner på äldre exemplar.

Familj: Chenopodiaceae
Släkte: Atriplex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/chenopodia/atrip/atrigla.html
Senaste uppdatering: 12 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg