Ceratophyllum L.

Särvar

Beskrivning. Vattenlevande, rotlösa, kala, fleråriga örter. Stjälk nedsänkt, lång, slingformad, sparsamt grenig. Blad gaffelgreniga, tandade, ofta tre i krans. Stipler saknas. Blommor enkönade, ensamma i bladvecken, vattenpollinerade. Hylle oansenligt, med åtta till tolv, smala, fjällika hylleblad. Hanblommor med talrika ståndare. Honblommor med ett stift. Fruktämne översittande. Frukt nötlik, med eller utan hornlika utskott.
Kromosomtal: 2n=24 (hornsärv) eller varierande (vårtsärv).

Övrigt. Särvar saknar rötter och är inte fastväxta i bottnen utan flyter fritt i vattnet. De sprids huvudsakligen med grenbitar som lossnar från huvudskotten. På våren stiger skotten till ytan för att under hösten sjunka till botten där de övervintrar med hjälp av särskilda vinterknoppar (turioner).
Från andra släkten av slingformade vattenväxter utmärker sig särvar genom att bladen är upprepat gaffelgreniga, och inte enkla som hos vattenpester (Elodea) eller regelbundet parflikiga som hos slingor (Myriophyllum).

Etymologi. Släktnamnet Ceratophyllum betyder 'med hornlika blad' och kommer av grekiskans keras (horn) och fyllon (blad).

Släktet har mellan två och sex arter beroende på hur snävt artbegrepp som tillämpas. I Sverige förekommer arterna hornsärv (C. demersum) och vårtsärv (C. submersum).

Familj: Ceratophyllaceae

Arter:
hornsärv (C. demersum)
vårtsärv (C. submersum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ceratophylla/cerat/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg