Bestämningsnyckel

Ceratophyllum L. - Särvar

1. Blad något broskartade, en till två gånger gaffelgrenade. Frukt med slät yta, samt med tre hornlika utskott.
---hornsärv (C. demersum)
1. Blad mjuka och slaka, tre till fyra gånger gaffelgrenade. Frukt med vårtig yta, utan hornlika utskott.
---vårtsärv (C. submersum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ceratophylla/cerat/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg