Vårtsärv

Ceratophyllum submersum L.

Vorteblad Tornløs Hornblad Soft Hornwort Zartes Hornblatt

Vårtsärv

Beskrivning. Vårtsärv är en slingbildande, flerårig vattenväxt som vanligen bildar stora bestånd under vattnet. Stjälkarna är ganska sparsamt greniga och har kransställda, tre till fyra gånger gaffelgreniga blad, som är mjuka och ganska slaka i konsistensen och otydligt tandade i kanten. Arten förökar sig huvudsakligen vegetativt, genom att bitar av slingorna Vårtsärv lossnar från huvudskotten. Den blommar under vattnet på högsommaren, i juni-augusti. Vårtsärv är sambyggare, med enkönade han- och honblommor på samma planta. Blommorna sitter enstaka i bladvecken och är mycket oansenliga. Frukten är en nästan halvcentimeterlång nöt med vårtig yta och en utskjutande piggformad stiftrest.
Vårtsärv Den andra arten i släktet, hornsärv (C. demersum), skiljer sig genom att bladen är styvare och nästan broskartade i konsistensen och endast en till två gånger gaffelgrenade. Dessutom har hornsärv släta frukter, som förutom stiftresten har två hornlika utskott.

Vårtsärv Utbredning. Vårtsärv är sällsynt och är endast känd från några få sydsvenska landskap. Den växer i näringsrika vatten, som sjöar och dammar. Första fynduppgift är från Skåne 1779 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet submersum betyder 'växer under vatten' och syftar på artens levnadssätt.

Familj: Ceratophyllaceae
Släkte: Ceratophyllum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2011

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ceratophylla/cerat/cerasub.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg