Hornsärv

Ceratophyllum demersum L.

Hornblad Tornfrøet Hornblad Karvalehti Rigid Hornwort Rauhes Hornblatt

Hornsärv Beskrivning. Hornsärv är en slingformad, flerårig vattenväxt som kan bilda stora bestånd under vattnet. Stjälkarna är ganska sparsamt greniga och har kransställda, en till två gånger gaffelgreniga blad som ofta är något broskartade i konsistensen. Bladen är ganska styva och i kanten försedda med grova vårtlika tänder. Arten förökar sig huvudsakligen vegetativt genom att bitar av slingorna lossnar. Den blommar under vattnet när vattentemperaturen har stigit, oftast i juli-augusti. Växten är sambyggare, med Blad enkönade blommor på samma planta. Blommorna sitter enstaka i bladvecken och är mycket oansenliga. Frukten är en nästan halvcentimeterlång nöt, som har slät yta och tre hornlika utskott av vilka ett är bildat av stiftresten.
Den andra arten i släktet, vårtsärv (C. submersum), skiljer sig genom att bladen är tre till fyra gånger gaffelgrenade, mjukare och slakare i konsistensen, samt att frukterna har vårtig yta och saknar hornlika utskott.

Hornsärv och blad av gul näckros

Utbredning. Hornsärv är ganska vanlig i södra Sveriges slättbyggder, den lever i näringsrika sjöar, dammar och åar. I andra delar av landet är den sällsynt. Det nedsänkta levnadssättet gör att arten är lätt att förbise. Hornsärv Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet demersum betyder 'nedsänkt i vatten'.

Familj: Ceratophyllaceae
Släkte: Ceratophyllum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/ceratophylla/cerat/ceradem.html
Senaste uppdatering: 7 mars 2012
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg