Euonymus L.

Benvedar

Beskrivning. Lövfällande buskar eller små träd. Bark ljust gråfläckig, kvistar gröna, fyrkantiga av fyra smala korklister. Blad motsatta, smalt elliptiska, med oftast tandad kant. Blommor i knippen, vanligen med fem till åtta blommor i varje knippe. Blomma tvåkönad, fyrtalig. Kronblad gröngula. Ståndare oftast fyra. Stift ett. Frukt en röd köttig kapsel som spricker upp i fyra lober. Frön helt inneslutna i orange köttig vävnad (arillus), länge kvarsittande, uthängande ur den öppnade kapseln.
Kromosomtal: 2n=64.

Etymologi. Släktnamnet Euonymus användes som ett växtnamn redan av Theofrastos 300 f. Kr. (Lid 1985).

Släktet har 177 arter. I Sverige förekommer bara en inhemsk art, benved (E. europaeus).
Flera andra arter odlas som prydnadsbuskar i trädgårdar och parker, som dvärgbenved (E. nanus), storbladig benved (E. latifolius) och vingad benved (E. alatus), en del av dessa har påträffats förvildade eller kvarstående.

Familj: Celastraceae

Art:
benved (E. europaeus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/celastra/euony/welcome.html
Senaste uppdatering: 23 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg