Benved

Euonymus europaeus L.

Spolebusk Benved Sorvarinpensas Spindle Gewöhnliches Pfaffenhütchen

Blommor Beskrivning. Benved är en lövfällande buske eller ibland ett litet träd. Kvistarna är fyrkantiga och gröna med smala korklister. Bladen är avlånga, spetsiga med lite sågad kant och får ofta en lysande röd höstfärg. Benved blommar med grönaktiga blommor i maj-juli och frukterna mognar under sensommaren. Det mest typiska för arten är frukterna. De är små röda köttiga kapslar som när de är mogna spricker upp i fyra lober och blottar fröna som är omslutna av en lysande orange, köttig frömantel. Fröna sitter kvar länge efter det att kapseln öppnat sig.
Benved Vegetativt skiljer sig benved från alla andra svenska buskar genom de gröna, av smala korklister fyrkantiga kvistarna. Benved kan bara förväxlas med den odlade arten storbladig benved (E. latifolius), den senare har dock oftast längre blad och vanligen femtaliga blommor.

Benved Utbredning. Benved växer i lövskogar i södra delarna av Götaland, den är vanligare i kalkrika områden. Den förekommer ofta i odling som prydnadsbuske och är härdig upp i Svealand. Första fynduppgift publicerades i Linnés Flora Svecica 1753, där den uppges från Skåne och Öland. Arten är dock känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Benved Användning. Benved odlas ofta som prydnadsbuske. Veden är seg och hård och har använts till slöjd. Frukt och bark kan användas till färgning.

Övrigt. Benved angrips ofta av larver av spinnmalen Yponomeuta cagnagella.

Etymologi. Artnamnet europaeus betyder europeisk. Namnet benved har förr också använts för arterna skogskornell (Cornus sanguinea) och skogstry (Lonicera xylosteum).

Familj: Celastraceae
Släkte: Euonymus

Norden
Norra halvklotet
Träd
Giftig
Färgväxt
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Busken är icke otjenlig till häckar i trädgårdar och är om hösten särdeles prydlig med sina rosenröda fröhus och brandgula fröhyllen, men mycket utsatt för insekter, hvilka uppäta bladen och öfverdraga busken liksom med spindelnät."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/celastra/euony/euoneur.html
Senaste uppdatering: 28 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg