Caryophyllaceae

Nejlikväxter

Beskrivning. Ett- till fleråriga örter. Blad oftast motsatta, enkla, hela, avlånga till ovala, ibland trådsmala, med eller utan stipler. Blommor i knippen eller gyttrade, tvåkönade eller sällan enkönade. Foder fri- eller sambladigt, fyr- eller femtaligt. Kronblad fyra eller fem, ofta kluvna eller urnupna i spetsen, vita eller rosaröda, sällan gulgröna, ibland utan kronblad, ibland med bikrona. Ståndare fyra, fem, åtta eller tio. Stift två till fem. Fruktämne oftast översittande. Frukt en kapsel, ofta en tandkapsel, eller en nöt.

Familjen har ungefär 90 släkten och över 2000 arter, de flesta är örter men även buskartade representanter förekommer.
I Sverige finns 23 släkten och nästan 90 arter, förutom de inhemska förekommer även en del odlade och förvildade arter. Många av våra vildväxande arter är små och ganska oansenliga, men det finns flera undantag, till exempel tjärblomster (Lychnis viscaria), rödblära (Silene dioica), klätt (Agrostemma githago) och sandnejlika (Dianthus arenarius). Andra välkända arter är bland annat grässtjärnblomma (Stellaria graminea), våtarv (S. media) och nattglim (Silene noctiflora).
Ett stort antal nejlikväxter odlas som prydnadsväxter i trädgårdar, till exempel olika arter ur släktena gökblomster (Lychnis), narvar (Arenaria), nejlikor (Dianthus), slöjor (Gypsophila), smalnarvar (Sagina) och såpnejlikor (Saponaria).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Agrostemma - klättar
Arenaria - narvar
Cerastium - arvar
Corrigiola - skoremmar
Dianthus - nejlikor
Gypsophila - slöjor
Herniaria - knytlingar
Holosteum - fågelarvar
Honckenya - saltarvar
Illecebrum - glimmerörter
Lychnis - gökblomster
Minuartia - nörlar
Moehringia - skogsnarvar
Myosoton - sprödarvar
Petrorhagia - klippnejlikor
Sagina - smalnarvar
Saponaria - såpnejlikor
Scleranthus - knavlar
Silene - glimmar
Spergula - spärglar
Spergularia - rödnarvar
Stellaria - stjärnblommor
Vaccaria - åkernejlikor

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg