Åkernejlika

Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert

Vetenskapliga synonym: V. pyramidata Medik., V. segetalis Asch., Saponaria hispanica Mill., S. vaccaria L.

Kunellik Konellike Toukokukka Sapujurt Cowherb Kuhkraut

Åkernejlika

Beskrivning. Åkernejlika är en kal, ettårig ört med upprätt stjälk som kan bli fem decimeter hög. Bladen är blågröna, upp till sex centimeter långa och ett par centimeter breda, och nästan ihopväxta vid basen. Åkernejlika blommar i juni-juli. Blommorna är rosa och sitter i yviga tvåsidiga knippen. Fodret är mycket karaktäristiskt, det är något Åkernejlika, närbild av blomma uppblåst och har ett antal upphöjda och längsgående, liksom vingade ribbor på utsidan. Kronbladen är blekrosa med mörkare ådring, de är ofta ganska stora och breda och svagt urnupna i spetsen.
Åkernejlika är lätt att känna igen på de blekrosa blommorna och det liksom vingade fodret. Fruktkapseln öppnar sig med fyra tänder.

Åkernejlika, vingat foder

Utbredning. Åkernejlika är en sällsynt art som tillfälligt påträffas i hamnar, avfallsplatser och på åkrar och nyanlagda planteringar. Den hör hemma i Medelhavsområdet och har i Sverige mest påträffats i södra Sverige. Första fynduppgift är från Medelpad och publicerades 1885 (Hylander 1971).

Användning. Åkernejlika ingår ibland i de blomsterfröblandningar med ettåriga blommor som säljs i handeln.

Etymologi. Artnamnet hispanica kommer av latinets Hispania (Spanien) och betyder 'från Spanien'.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Vaccaria

Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/vacca/vacchis.html
Senaste uppdatering: 21 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg