Stellaria L.

Stjärnblommor

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälkar veka, nedliggande, uppstigande eller upprätta, kala eller håriga, ofta kantiga. Blad smalt lansettlika till äggrunda. Stipler saknas. Blomställningar glesa, ofta fåblommiga tvåsidiga knippen. Blommor femtaliga. Foderblad oftast kortare än kronan. Kronblad fem, vita, djupt tvåkluvna, till nedom mitten eller ofta ända till basen, sällan kortare än fodret eller saknas helt. Ståndare en till tio. Stift tre. Frukt en kapsel som öppnar sig med sex tänder.
Kromosomtal varierande.

Övrigt. Stjärnblommorna påminner mest om arter i släktet arvar (Cerastium), men dessa har grunt kluvna kronblad. Arten sprödarv (Myosoton aquaticum), som har blommor med fem stift, förs ibland till släktet stjärnblommor.

Etymologi. Namnet Stellaria kommer av latinets stella (stjärna) och syftar på blommorna.

Släktet har omkring 120 arter utbredda över nästan hela världen. I Sverige förekommer 13 arter. De mest välkända är det kosmopolitiska ogräset våtarv (S. media) och grässtjärnblomma (S. graminea).

Familj: Caryophyllaceae

Arter:
blekarv (S. pallida)
bokarv (S. neglecta)
buskstjärnblomma (S. holostea)
finnstjärnblomma (S. fennica)
grässtjärnblomma (S. graminea)
källarv (S. alsine)
kärrstjärnblomma (S. palustris)
lundarv (S. nemorum)
norrlandsarv (S. borealis)
polarstjärnblomma (S. longipes)
skogsstjärnblomma (S. longifolia)
sumparv (S. crassifolia)
våtarv (S. media)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/stell/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg