Kärrstjärnblomma

Stellaria palustris Retz.

Vetenskapliga synonym: S. dilleniana Moench

Myrstjerneblom Kær-Fladstjerne Luhtatähtimö Marsh Stitchwort Sumpf-Sternmiere

Beskrivning. Kärrstjärnblomma är en flerårig, grågrön till blågrön ört som kan bli upp till nästan en halv meter hög. Stjälken är uppstigande till upprätt, fyrkantig, kal och slät. Bladen är långsmala, släta i kanten och vanligen blågröna. Kärrstjärnblomma blommar i juni-juli med vita blommor som sitter i knippen i stjälkens topp. Blommornas stödblad är hinnaktiga och kala. Foderbladen är fem till sju millimeter långa. Kronbladen är djupt kluvna och vanligen nästan dubbelt så långa som foderbladen. Fruktkapseln är ungefär lika lång som foderbladen och fröna är 1,2-1,5 millimeter långa. Arten är variabel och kan ibland vara rent grön i färgen.
Kärrstjärnblomma liknar grässtjärnblomma (S. graminea), men den senare har vanligen mindre blommor, samt hårkantade stödblad. Den sällsynta arten finnstjärnblomma (S. fennica) skiljs genom mindre blommor med kortare foderblad och kronblad, mindre frön, samt sträva grenar och bladkanter.

Utbredning. Kärrstjärnblomma förekommer i nästan hela landet, den är tämligen allmän från Skåne till Dalarna men kan sällsynt påträffas ända upp till Torne Lappmark. Den växer på fuktig mark, vid stränder, kärr och fuktängar. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och syftar på växtplatsen.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Stellaria

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/stell/stelpal.html
Senaste uppdatering: 2 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg