Bokarv

Stellaria neglecta Weihe

Vetenskapliga synonym: S. media (L.) Vill. ssp. neglecta (Weihe) Murb.

Bøkearve Skov-Fuglegræs Pyökkitähtimö Greater Chickweed Auwald-Sternmiere

Bokarv Beskrivning. Bokarv är en mörkgrön, ettårig ört med trinda, nedliggande till uppstigande stjälkar som kan bli upp till sex decimeter långa. Bladen är äggrunda och något spetsiga, de övre är oskaftade medan de nedre är skaftade. Bokarv blommar i maj-juni med små vita blommor. Blommorna har tio ståndare och kronbladen är djupt kluvna och vanligen något längre än foderbladen. Fröna är mörkbruna och har höga papiller.
Bokarv liknar den vanliga arten våtarv (S. media), den senare blommar dock under hela växtsäsongen, är spädare och har mindre blommor, samt färre ståndare.

Bokarv Utbredning. Bokarv förekommer ganska allmänt i Skåne, men finns även sällsynt i en del andra sydliga landskap. Arten växer på skuggig mullrik jord vid bäckar och i lövskogar, till exempel under bok (Fagus sylvatica). Första fynduppgift är från Skåne och publicerades år 1835 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet neglecta betyder obeaktad, negligerad.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Stellaria

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/stell/stelneg.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg