Våtarv

Stellaria media (L.) Vill.

Svenska synonym: nate, natagräs, våtnarv

Vassarve Almindelig Fuglegræs Pihatähtimö Haugarfi Common Chickweed Vogelmiere

Våtarv

Beskrivning. Våtarv är en ettårig ört med breda, saftigt gröna blad och små vita blommor. Stjälken är vek, trind och nedliggande i lösa mattor, den är spröd och ganska saftig och har en längsgående rad av korta hår. Bladen är äggrunda med ett kort skaft. Våtarv kan blomma när som helst under året, bara det är milt väder. Blommorna är skaftade och sitter flera tillsammans i toppen av stjälken, de har vita, djupt kluvna kronblad som är ungefär lika långa som de håriga foderbladen. Blommorna har vanligen tre till sju ståndare. Fröna är svartbruna med rundade vårtor. Våtarv Våtarv är en mycket variabel art som också kan variera i utseende beroende på växtplatsens beskaffenhet. Arten är mycket lik två andra arter, nämligen blekarv (S. pallida) som dock är ljusgrön och har kortskaftade gyttringar av blommor som saknar kronblad, och bokarv (S. neglecta) som är större och har blommor med tio ståndare, samt kronblad som är längre än fodret.

Våtarv

Utbredning. Våtarv är en mycket vanlig art som finns i hela landet. Den växer på alla slags kulturpåverkade marker, men föredrar fuktiga skuggiga platser som är kväverika. Arten påträffas i kärr, på stränder, stigar och vid hus och gårdar, i inlandet och vid havet. Första fynduppgift. Arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Våtarv

Övrigt. Våtarv är en av människans trognaste följeslagare och har en nästan kosmopolitisk utbredning.

Våtarv

Etymologi. Artnamnet media kommer av latinets medius som betyder 'i mitten' eller 'mitt emellan'. I dagligt tal kallas arten ofta för nate och anses vara ett uppskattat hönsfoder. Namnet nate eller natar används numera om de vattenlevande arterna i släktet Potamogeton.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Stellaria

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Blommar under hela tiden från Maj till Oct. och mognar så raskt, att två eller tre nya generationer hinna under denna tid uppväxa från frön. Stånd, som uppväxt på sensommaren, bibehålla sig under vintern. Våtnarven blir sålunda en bland de tidigast om våren och senast om hösten blommande växter...
...Våtnarvens blommor öppna sig om morgonen då solen skiner. Deras skaft intaga en tydligt olika ställning under växtens olika åldrar. Då blomman är i knopp, hänga eller luta de nedåt, uppresa sig då den skall utslå, utväxa och sänka sig alldeles då den vissnat, och uppresa sig åter vid mognadstiden. Som växten blommar och mognar nästan oupphörligt, sprider den en stor mängd frön."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/stell/stelmed.html
Senaste uppdatering: 7 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg