Finnstjärnblomma

Stellaria fennica (Murb.) Perfil.

Vetenskapliga synonym: S. palustris Retz. var. fennica Murb.
Svenska synonym: kolastjärnblomma

Finnstjerneblom Finsk Fladstjerne Idänluhtatähtimö

Beskrivning. Finnstjärnblomma är en flerårig ört som kan bli drygt två decimeter hög. Stjälken är upprätt, fyrkantig och kal. Bladen är långsmala, vanligen rent gröna, och bladkanterna är sträva liksom grenarna. Finnstjärnblomma blommar i juli med vita blommor som sitter samlade i knippen i stjälkens topp. Blommornas stödblad är hinnaktiga och kala. Foderbladen är tre till fem millimeter långa och kronbladen, som är djupt kluvna, är upp till åtta millimeter långa. Fruktkapseln är ungefär lika lång som foderbladen. Fröna är 0,9-1,2 millimeter långa.
Finnstjärnblomma liknar kärrstjärnblomma (S. palustris), men den senare är till alla delar större och har längre foderblad och kronblad, större frön, samt släta bladkanter. Arten grässtjärnblomma (S. graminea) har hårkantade stödblad.

Utbredning. Finnstjärnblomma är en sällsynt art som bara är påträffad i Norrbotten. Den växer på fuktig mark. Första fynduppgift är från Norrbotten där den insamlades av Erik Julin 1956 (Stenberg. L. 1995. Floristiska observationer i Norrbotten 1994. Svensk Botanisk Tidskrift 89: 45-50).

Etymologi. Artnamnet fennica är en latinisering av Finland och betyder finsk. Namnet kolastjärnblomma används numera på arten Stellaria hebecalyx, som ej påträffats i Sverige.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Stellaria

Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/stell/stelfen.html
Senaste uppdatering: 2 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg