Sumparv

Stellaria crassifolia Ehrh.

Vetenskapliga synonym: S. crassifolia Ehrh. var. crassifolia sensu auct. (var. paludosa), S. crassifolia Ehrh. var. crassifolia sensu O. Nilsson, S. crassifolia Ehrh. var. brevifolia (Rafn) Fr. (var. minor)
Svenska synonym: kärrsumparv (var. paludosa), strandsumparv (var. minor)

Saftstjerneblom Tykbladet Fladstjerne Lettotähtimö Stjörnuarfi Dickblättrige Sternmiere

Beskrivning. Sumparv är en flerårig, kal ört som kan bli upp till två decimeter hög. Stjälkarna är kantiga, nedliggande till upprätta och har motsatta blad. Bladen är ganska tjocka, brett lansettlika och kala. Sumparv blommar från juni till augusti med vita blommor som sitter ensamma på långa skaft från bladvecken. Stödbladen är gröna och foderbladen är spetsiga och hinnkantade. Kronbladen är längre än foderbladen och djupt kluvna, nästan ända till basen. Fruktkapseln är ungefär dubbelt så lång som fodret. I Sverige förekommer två varieteter av sumparv, kärrsumparv (var. paludosa Laest.) och strandsumparv (var. minor Wahlenb.). Kärrsumparv har upprätta stjälkar, medan strandsumparv bildar platta tuvor med nedliggande till uppstigande stjälkar som vanligen bara har en blomma.
Sumparv känns igen på att blommorna sitter ensamma eller få tillsammans, samt på de tjocka bladen.

Utbredning. Sumparv förekommer i nästan hela landet men har stora utbredningsluckor. Varieteteten kärrsumparv (var. paludosa) förekommer sällsynt i inlandet i mellersta och norra Sverige, den växer på fuktig mark, i kärr, och vid stränder och diken. Den andra varieteten, strandsumparv (var. minor), växer på havsstränder i södra Sverige, den är mindre allmän från Skåne till Bohuslän, men förekommer också sällsynt på Gotland och Öland. Första fynduppgift är från Saltviken i Skåne och publicerades 1807 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet crassifolia kommer av latinets crassus (tjock) och folium (blad), namnet syftar på de tjocka, något köttiga bladen.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Stellaria

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/stell/stelcra.html
Senaste uppdatering: 5 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg