Källarv

Stellaria alsine Grimm

Vetenskapliga synonym: S. uliginosa Murray

Bekkestjerneblom Sump-Fladstjerne Lähdetähtimö Bog Stitchwort Quell-Sternmiere

Taklök Beskrivning. Källarv är en späd, ljusgrön, kal, flerårig ört. Stjälkarna är bräckliga, nedliggande eller uppstigande och blir två till tre decimeter höga. Bladen är ljusgröna, oskaftade, smalt elliptiska med största bredden i mitten. Källarv blommar från maj till juli med vita blommor som sitter ensamma eller i fåblommiga knippen från de övre bladvecken. Blommornas stödblad är hinnlika. Foderbladen är trenerviga och ungefär tre millimeter långa. Kronbladen är tydligt kortare än foderbladen och kluvna till basen.
Källarv kännetecknas av sina korta, djupt kluvna kronblad och ljusgröna blad som är bredast omkring mitten.

Utbredning. Källarv är ganska vanlig i Syd- och Mellansverige. Den växer på fuktiga ställen, särskilt vid källflöden, men också i vägdiken och vid bäckstränder. Första fynduppgift publicerades år 1755 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet alsine kommer av grekiskans alsos (lund) och betyder 'växer i lundar'.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Stellaria

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/stell/stelals.html
Senaste uppdatering: 14 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg