Bestämningsnyckel

Stellaria L. - Stjärnblommor

1. Åtminstone de nedre bladen tydligt skaftade. Blad breda. Stjälk trind.
---2
1. Alla blad oskaftade, smala eller breda. Stjälk trind eller kantig.
---5

2. Blommor stora, kronblad dubbelt så långa som foderbladen. Stjälk kal eller hårig runt om.
---lundarv (S. nemorum)
2. Blommor små, kronblad saknas eller högst något längre än foderbladen. Stjälk ensidigt hårig.
---3

3. Ståndare tio. Kronblad ungefär lika långa som foderbladen eller något längre.
---bokarv (S. neglecta)
3. Ståndare färre, en till sju. Kronblad kortare än foderbladen eller saknas.
---4

4. Ståndare tre till sju. Kronblad något kortare än foderbladen.
---våtarv (S. media)
4. Ståndare en till tre. Kronblad saknas vanligen.
---blekarv (S. pallida)

5. Blad ljust blågröna, hårda och spetsiga. Mycket sällsynt, sällan blommande fjällväxt.
---polarstjärnblomma (S. longipes)
5. Blad ej ljust blågröna, ej hårda och spetsiga.
---6

6. Kronblad tydligt kortare än foderbladen, saknas ibland helt.
---7
6. Kronblad ungefär lika långa som foderbladen eller längre.
---8

7. Blommor vanligen utan kronblad. Blommornas stödblad gröna, ej hinnlika.
---norrlandsarv (S. borealis)
7. Blommor med tydliga kronblad. Blommornas stödblad hinnlika.
---källarv (S. alsine)

8. Kronblad bara kluvna till mitten.
---buskstjärnblomma (S. holostea)
8. Kronblad kluvna nästan till basen.
---9

9. Blommor ensamma på skaft från bladvecken. Stödblad gröna, ej hinnkantade.
---sumparv (S. crassifolia)
9. Blommor i toppställda knippen. Stödblad hinnlika eller hinnkantade.
---10

10. Kronblad ungefär lika långa som foderbladen.
----11
10. Kronblad tydligt längre än foderbladen.
----12

11. Stjälk slät. Blad bredast nedom mitten. Stödblad hårkantade.
----grässtjärnblomma (S. graminea)
11. Stjälk sträv. Blad bredast omkring mitten. Stödblad kala.
----skogsstjärnblomma (S. longifolia)

12. Bladkanter och grenar släta. Foderblad fem till sju millimeter långa. Frön 1,2-1,5 millimeter långa.
----kärrstjärnblomma (S. palustris)
12. Bladkanter och grenar sträva. Foderblad tre till fem millimeter långa. Frön 0,9-1,2 millimeter långa.
----finnstjärnblomma (S. fennica)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/stell/nyckel.html
Senaste uppdatering: 2 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg