Spergula L.

Spärglar

Beskrivning. Ettåriga, kala eller körtelhåriga örter. Stjälk uppstigande till upprätt. Blad skenbart kransställda, sylformade, med eller utan längsfåra på undersidan. Stipler hinnaktiga, tidigt avfallande. Blommor i glesa knippen, tvåkönade. Blomskaft nedböjda efter blomningen, senare åter upprätta. Foderblad fem, fria, smalt hinnkantade. Kronblad fem, vita, hela. Ståndare fem till tio. Stift fem. Frukt en äggformad kapsel som öppnar sig med fem tänder. Frön kölade eller med vingkant.
Kromosomtal: 2n=18.

Övrigt. Arterna i släktet rödnarvar (Spergularia) har tidigare ofta förts till släktet, rödnarvar skiljs genom tre stift och rödlätta blommor.

Etymologi. Släktnamnet Spergula är en latinisering av tyskans spergel, namnet användes först på 1500-talet.

Släktet har sex arter. I Sverige förekommer bara de två arterna åkerspärgel (S. arvensis) och vårspärgel (S. morisonii).

Familj: Caryophyllaceae

Arter:
vårspärgel (S. morisonii)
åkerspärgel (S. arvensis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/sperg/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg