Vårspärgel

Spergula morisonii Boreau

Vetenskapliga synonym: S. vernalis auct.
Svenska synonym: vårspergel

Vårbendel Vår-Spergel Kalliohatikka Pearlwort Spurrey Frühlings-Spark

Vårspärgel Beskrivning. Vårspärgel är en ettårig, kal ört som kan bli drygt två decimeter hög. Stjälken är uppstigande till upprätt och har korta ledstycken nedtill och långa ledstycken upptill. Bladen sitter skenbart kransställda, de är sylformade och saknar längsfåra på undersidan, stiplerna är hinnaktiga och faller av tidigt. Vårspärgel blommar i maj-juni med vita blommor som sitter i glesa knippen, blomskaften böjs ned efter blomningen men sträcker sig senare. Foderbladen är fria. De fem kronbladen är vita, hela och vanligen något kortare än foderbladen. Frukten är en äggformad kapsel som öppnar sig med fem tänder, fröna är brett vingkantade.
Vårspärgel är mycket lik åkerspärgel (S. arvensis), men den senare har ledstycken som alla är lika långa, vanligen körtelhårig stjälk, samt kölade eller smalt vingkantade frön.

Utbredning. Vårspärgel förekommer i södra och mellersta Sverige, samt längs Norrlandskusten, men den saknas helt i flera landskap. Den växer på torr och mager mark, främst i hällmarker och på hedar. Första fynduppgift publicerades 1798 i Liljeblads Utkast till en svensk flora (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet morisonii hedrar den engelske botanisten Robert Morison (1620-1683) som var professor i Oxford.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Spergula

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/sperg/spermor.html
Senaste uppdatering: 5 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg