Bestämningsnyckel

Spergula L. - Spärglar

1. Stjälk kal, dess ledstycken korta nedtill och långa upptill. Frön brett vingkantade.
---vårspärgel (S. morisonii)
1. Stjälk vanligen körtelhårig, med alla ledstycken lika långa. Frön kölade eller smalt vingkantade.
---åkerspärgel (S. arvensis)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/sperg/nyckel.html
Senaste uppdatering: 18 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg