Spergularia (Pers.) J. Presl & C. Presl

Rödnarvar

Beskrivning. Ett-, två- eller fleråriga, kala eller körtelhåriga örter. Stjälkar nedliggande, greniga, slaka. Blad smala, något köttiga. Stipler hinnartade, ibland sammanväxta. Blommor femtaliga, långskaftade. Foderblad hinnkantade. Kronblad vanligen rosa, hela. Ståndare fem eller tio. Stift tre. Frukt en äggformad kapsel som öppnar sig med tre tänder. Frön med eller utan vingkant.
Kromosomtal: 2n=18 (havsnarv), 2n=36 (rödnarv, saltnarv).

Övrigt. Arterna fördes tidigare till släktet spärglar (Spergula), men skiljs genom att blommorna har tre i stället för fem stift.

Etymologi. Släktnamnet Spergularia kommer av Spergula som är det vetenskapliga namnet på släktet spärglar, och betyder 'lik Spergula'.

Släktet har 25 arter varav tre förekommer i Sverige. Arterna saltnarv (S. marina) och havsnarv (S. media) växer fuktigt på havsstränder, medan rödnarv (S. rubra) förekommer på torra marker, till exempel kulturmark och i vägkanter.

Familj: Caryophyllaceae

Arter:
havsnarv (S. media)
rödnarv (S. rubra)
saltnarv (S. marina)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/spera/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg