Havsnarv

Spergularia media (L.) C. Presl

Vetenskapliga synonym: Spergula marginata (Kitt.) Murb., Spergularia marginata Kitt., S. maritima (All.) Chiov., S. maritima (All.) Chiov. ssp. angustata (Clavaud) Greuter & Burdet
Svenska synonym: havsspärgel

Havbendel Vingefrøet Hindeknæ Merisolmukki Greater Sea-spurrey Flügelsamiger Spärkling

Havsnarv Beskrivning. Havsnarv är en vanligen nedliggande, köttig, flerårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög och som har en tjock och mörk rot. Stjälken är plattad och har körtelhår upptill. Bladen är halvtrinda, vanligen mer än två centimeter långa och har vid basen sammanväxta stipler. Havsnarv blommar under sommaren och hösten. Blommorna är rosa och vita, mer än åtta millimeter breda, och har tio ståndare. Fruktkapseln är nästan dubbelt så lång som foderbladen. Fröna har vanligen tydligt vingade kanter.
Havsnarv är mycket lik saltnarv (S. marina), men den senare är flerårig med ljus och tunn rot, samt har mindre blommor med vanligen fem ståndare, och fruktkapslar som bara är något längre än foderbladen.

Utbredning. Havsnarv är ganska vanlig på Västkusten och i Skåne, men förekommer också sparsamt eller sällsynt upp till Kalmar. Den växer på havsstränder. Första fynduppgift är från Domsö i Göteborg och publicerades 1820 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet media betyder mellan.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Spergularia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/sperg/spermed.html
Senaste uppdatering: 29 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg