Silene L.

Glimmar

Beskrivning. Ett- till fleråriga, kala, håriga eller ibland klibbhåriga örter. Blad motsatta, helbräddade. Blommor tvåkönade eller sällan enkönade. Foder sambladigt, femflikat, ibland uppblåst. Kronblad vita eller rosaröda, skaftade, hela, urnupna eller tvåkluvna, med bikrona. Ståndare tio. Stift tre eller fem. Fruktämne enrummigt, eller tre- eller femrummigt nertill och enrummigt upptill. Frukt en kapsel som öppnar sig med sex eller tio tänder. Frön talrika, njurformade, fröskal med upphöjda plattor, med eller utan centrala papiller.
Kromosomtal: 2n=48 (polarblära), 2n=24 (övriga arter).

Etymologi. Släktnamnet uppges komma av grekiskans selas (glans) eller selene (måne), vilket kan syfta på att många av arterna är nattblommande, som nattglim (S. noctiflora).

Släktet har 500 arter varav 14 förekommer regelbundet i Sverige. Två av arterna, rödblära (S. dioica) och vitblära (S. latifolia), har enkönade blommor. Tillfälligt förekommer även andra arter ur släktet, till exempel franskglim (S. gallica), orientglim (S. csereii) och sommarglim (S. pendula).

Familj: Caryophyllaceae

Arter:
backglim (S. nutans)
bergglim (S. rupestris)
fjällblära (S. wahlbergella)
fjällglim (S. acaulis)
gaffelglim (S. dichotoma)
klibbglim (S. viscosa)
nattglim (S. noctiflora)
polarblära (S. furcata)
rosenglim (S. armeria)
rödblära (S. dioica)
sandglim (S. conica)
smällglim (S. vulgaris)
strandglim (S. uniflora)
vitblära (S. latifolia)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/silen/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg