Fjällblära

Silene wahlbergella Chowdhuri

Vetenskapliga synonym: Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. & Kozhanch., Lychnis apetala L., Melandrium apetalum (L.) Fenzl, Silene uralensis (Rupr.) Bocquet ssp. apetala (L.) Bocquet, Wahlbergella apetala (L.) Fr.

Blindurt Lygte-Pragtstjerne Pahta-ailakki

Fjällblära med synliga kronblad Beskrivning. Fjällblära är en lågväxt, flerårig ört med blommor som domineras av det stora uppblåsta fodret. Stjälken är ogrenad, upp till två decimeter hög, hårig, men saknar körtelhår, och har en ensam toppställd blomma. Bladen är smalt lansettlika till något spatelformade och håriga. Fjällblära blommar i juli-augusti, blommorna har fem stift och små gråvita till blekrosa kronblad som oftast är dolda i det stora uppblåsta fodret. Vid blomningen lutar blomman nedåt, men efter blomningen rätar blomskaftet upp sig och är i frukt helt upprätt. Fodret är blekgrönt med violetta nerver eller mer jämnt violett. Fruktkapseln öppnar sig med tio tänder.
Fjällblära Fjällblära är mycket karaktäristisk med sina nickande blommor som har stora uppblåsta foder som vanligen helt innesluter kronan. Arten polarblära (S. furcata) har spolformigt mindre foder, körtelhårig stjälk, samt upprätta blommor.

Fjällblära med synliga kronblad

Utbredning. Fjällblära förekommer sparsamt på fuktig, kalkrik mark i de norra fjälltrakterna, från Pite Lappmark till Torne Lappmark. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet wahlbergella hedrar botanisten Pehr Fredrik Wahlberg (1800-1877) som var professor i Uppsala och Stockholm.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Silene

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Detta är en egendomlig växt, som är synnerligen väl karakteriserad genom många skiljemärken. Den har nämligen en grenlös stjälk, en enda blomma, krona och ståndare betydligt kortare än fodret, så att alla blomdelarne äro fästade i dess botten och inga framträda i dagen; jfr figuren vid växtens rot, hvarest visas ett på längden öppnadt foder. Jag känner knappt någon växt, hvars blomdelar på detta sätt döljas inom sitt foder, liksom inom ett klot."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/silen/silewah.html
Senaste uppdatering: 3 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg