Klibbglim

Silene viscosa (L.) Pers.

Vetenskapliga synonym: Cucubalus viscosus L., Elisanthe viscosa (L.) Rupr., Melandrium viscosum (L.) Celak.

Klistersmelle Klæbrig Limurt Tahma-ailakki Klebriges Leimkraut

Klibbglim Beskrivning. Klibbglim är en ett- eller tvåårig, klibbig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är mångbladig, upprätt, ganska grov och tätt körtelhårig. Bladen är oskaftade, brett lansettlika och har vågiga kanter. Klibbglim blommar i juni-juli med vita, nästan oskaftade, blommor som sitter i en klaselik allsidig blomställning. Blommorna har tre stift, djupt kluvna kronbladsflikar och saknar bikrona. Fodret har tio nerver och fruktkapseln öppnar sig med sex tänder.
Klibbglim känns igen på de talrika, vågkantade stjälkbladen som liksom stjälken är starkt klibbiga. Ofta sitter små insekter, frön och strån fastklibbade på växten. Arten nattglim (S. noctiflora) är också Vinterståndare av klibbglim tätt körtelhårig men har glesbladig stjälk, är nattblommande och har blommor som sitter ensamma eller i gles kvastlik samling.

Utbredning. Klibbglim förekommer sällsynt längs Östersjökusten, från Blekinge till Uppland, sällsynt även på Västkusten. Den växer på fågelgödslade klippor i havsbandet. Första fynduppgift publicerades av Linné år 1753 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet viscosa kommer av latinets viscum (lim) och betyder klibbig, namnet syftar på att arten är körtelhårig.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Silene

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/silen/silevis.html
Senaste uppdatering: 19 mars 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg