Strandglim

Silene uniflora Roth

Vetenskapliga synonym: S. maritima With., S. vulgaris (Moench) Garcke ssp. maritima (With.) A. Löve & D. Löve; S. vulgaris (Moench) Garcke var. islandica (A. Löve & D. Löve) A. Löve & D. Löve (ssp. uniflora); S. maritima With. ssp. petraea Fr. ex Hartm. (ssp. petraea)
Svenska synonym: strandtarald; vanlig strandglim (ssp. uniflora), alvarglim (ssp. petraea)

Strandsmelle Strand-Limurt Merikohokki Holurt Sea Campion

Strandglim Beskrivning. Strandglim är en lågväxt, kal, flerårig ört med små, blågröna blad och stora vita blommor. Stjälkarna är mer eller mindre nedliggande. De brett lansettlika till elliptiska bladen är blågröna och spetsiga, och de sitter vanligen samlade på nedre delen av stjälkarna. Strandglim blommar från juni till augusti. Blommorna sitter ensamma eller i fåblommiga knippen och är ganska stora, deras stödblad är örtartade. Fodret är tydligt uppblåst och har röd, nätlik ådring. Strandglim Blomman har vita kronblad med tydliga bikronefjäll, tre stift och ståndare som är nästan inneslutna i blomman. Den tunnväggiga kapseln är kortare än fodret. Två underarter förekommer i Sverige, huvudunderarten vanlig strandglim (ssp. uniflora) har rik skottbildning, är vanligen mattbildande och har blommor med breda kronblad, medan alvarglim (ssp. petraea (Fr. ex Hartm.) Jonsell & Honor Prentice) inte är mattbildande och har smalare kronblad.
Strandglim är mycket lik smällglim (S. vulgaris) och har betraktats som en underart av denna. Smällglim skiljer sig dock genom upprätt stjälk med greniga rikblommiga blomställningar, hinnartade övre stödblad, samt otydliga bikronefjäll.

Strandglim Utbredning. Strandglim växer på steniga och grusiga havsstränder och är allmän på Västkusten och vid Bottenviken, men saknas i stora delar av södra Östersjöområdet. Underarten alvarglim (ssp. petraea) växer på Ölands och Gotlands alvar, på Gotland även på steniga havsstränder. Alvarglim är endemisk i södra Östersjöområdet. Första fynduppgift är från Varberg i Halland och publicerades 1662 (Nordstedt 1920).

Strandglim Etymologi. Artnamnet uniflora kommer av latinets unus (en) och flos (blomma), namnet betyder enblommig och syftar på att blommorna sitter ensamma eller i fåblommiga knippen.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Silene

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/silen/sileuni.html
Senaste uppdatering: 10 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg