Backglim

Silene nutans L.

Vetenskapliga synonym: S. nutans L. var. glabra DC. (var. infracta)
Svenska synonym: lutglim; vanlig backglim (var. nutans), kal backglim (var. infracta)

Nikkesmelle Nikkende Limurt Nuokkukohokki Nottingham Catchfly Nickendes Leimkraut

Backglim Beskrivning. Backglim är en tuvad, flerårig ört som kan bli upp till fem decimeter hög. Stjälken är vanligen finhårig och upptill även något körtelhårig. Bladen är smalt spatellika och de flesta sitter i en basal rosett. Backglim blommar i juni-juli, blommorna är tydligt skaftade och sitter lutande och ensidigt vända i fåblommiga knippen som i sin tur sitter i långa glesa klasar. Fodertuben är smal, vanligen rödaktig, och har omkring tio nerver. Kronbladen är rent vita och djupt kluvna i två smala flikar som ofta är ihoprullade på dagarna. Bikronans flikar är spetsiga och ganska långa. Frukten är en urnlik kapsel. En nästan helt kal varietet kallas kal backglim (var. infracta (Waldst.) & Kit.) Wahlenb.).
Backglim Backglim är lätt att känna igen på sina vita, djupt kluvna kronblad och sitt tuvade växtsätt. Den liknar mest nattglim (S. noctiflora), men den senare är ettårig och har grönvita blommor.

Backglim Utbredning. Backglim är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige, från Skåne till Uppland, men förekommer sällsynt upp till södra Norrland. Den växer på torra backar, i skogsbryn och betesmarker. Varieteten kal backglim (var. infracta) förekommer huvudsakligen på Öland och Gotland. Backglim, fruktkapslar Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet nutans kommer av latinets nutare (luta) och betyder lutande, vilket syftar på blommorna.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Silene

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Lutglimens blomkrona är, såsom nyss nämndes, bäst öppen om natten (och luktar då väl), men också om dagen då himmelen är mulen; annars äro dess blad m. e. m. inrullade."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/silen/silenut.html
Senaste uppdatering: 11 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg