Gaffelglim

Silene dichotoma Ehrh.

Vetenskapliga synonym: S. racemosa Otth (ssp. racemosa)
Svenska synonym: vanlig gaffelglim (ssp. dichotoma), anatolisk gaffelglim (ssp. racemosa)

Gaffelsmelle Gaffel-Limurt Hankakohokki Forked Catchfly Gabelästiges Leimkraut

Gaffelglim Beskrivning. Gaffelglim är en ettårig ört med hårig, upprätt stjälk som kan bli upp till sex decimeter hög. Bladen är lansettlika och oskaftade. Gaffelglim blommar från juli till september med vita, nästan oskaftade blommor som sitter ensidigt i en oftast tvågrenad blomställning. Fodret är hårigt och har tio nerver. Blomman har tre stift, bikrona och djupt kluvna kronbladsflikar. Fruktkapseln öppnar sig med sex tänder. I Sverige har huvudsakligen huvudunderarten vanlig gaffelglim (ssp. dichotoma) påträffats, men tillfälligt också anatolisk gaffelglim (ssp. racemosa (Otth) Graebn.).
Gaffelglim känns igen på att de vita och nästan oskaftade blommorna sitter i en ensidig, vanligen gaffelgrenad blomställning.

Gaffelglim Utbredning. Gaffelglim är mycket sällsynt och har på senare tid endast påträffats på ett fåtal ställen i Östergötland, tillfälligt även i ett par andra landskap. Arten var förr vanligare och fanns från Skåne till Uppland, men har påträffats ända upp i Norrbotten. Arten kom in i landet med klöverfrö som köptes in från utlandet och växte förr bland annat i fodervallar, numera på annan kulturpåverkad mark, till exempel ruderatmark. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av A. L. Grönwall i artikeln Ett par för Skandinaviens flora nya växter i Botaniska Notiser 1868 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet dichotoma betyder gaffelgrenig och kommer av grekiskans dikhe (två, tvådelad) och tome (snitt, hugg), namnet syftar på blomställningen.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Silene

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Skåne på åkrar, helst bland klöfver: flerestädes vid Malmö...
...Ehuru antagligen inkommen med klöfverfrön, torde dock denna växt, då han redan vunnit en sådan spridning, anses förtjent af medborgarrätt i vår flora."

Ur Ett par för Skandinaviens flora nya växter av A. L. Grönwall (Botaniska Notiser 1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/silen/siledic.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg