Sandglim

Silene conica L.

Vetenskapliga synonym: S. juvenalis Delile, S. subconica Friv. (ssp. subconica)
Svenska synonym: vanlig sandglim (ssp. conica)

Sandsmelle Kegle-Limurt Hietakohokki Sand Catchfly Kegelfrüchtiges Leimkraut

Sandglim Beskrivning. Sandglim är en lågväxt, körtelhårig, ettårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Bladen är smalt lansettlika och spetsiga, håriga och grågröna. Sandglim blommar i juni-juli med rosa blommor som sitter ensamma eller få tillsammans i knippen. Blommorna är tvåkönade, ganska små med rosa kronblad, vita mynningsfjäll och tre stift. Fodret har ungefär trettio parallella, ribblikt upphöjda nerver och smala foderflikar, det är först Sandglim tämligen smalt men blir med tiden uppblåst. Frukten är en kapsel som öppnar sig med sex upprätta tänder. I Sverige förekommer huvudunderarten vanlig sandglim (ssp. conica) som bofast, tillfälligt kan också underarten subconica (Friv.) Gavioli förekomma.
De små rosa kronbladen och de tätt parallellnerviga, uppblåsta fodren är karaktäristiska för sandglim och gör den svår att förväxla med andra arter.

Sandglim, fruktkapslar Utbredning. Sandglim är en i sen tid inkommen och numera naturaliserad art som förekommer i Skåne och på Öland. Den är ganska sällsynt och växer på torra sandiga marker i åkrar, vägkanter och fält. Första fynduppgift är från Torup i Vitaby socken, Skåne, fyndet publicerades av Otto R. Holmberg i Botaniska Notiser 1900 som Silene conoidea (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet conica kommer av latinets conicus (konisk) vilket syftar på fodrets form.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Silene

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/silen/silenoc.html
Senaste uppdatering: 10 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg