Rosenglim

Silene armeria L.

Raudsmelle Knippe-Limurt Sweet-William Catchfly Nelken-Leimkraut

Rosenglim

Beskrivning. Rosenglim är en ettårig, kal och blågrön ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälken är upprätt och ofta något klibbig. Bladen sitter motsatta och är brett lansettlika till äggrunda och mer eller mindre stjälkomfattande, basalbladen är spatelformade. Rosenglim blommar från juni till augusti med rosaröda blommor som sitter i täta kvastlika knippen. Blomman har tre stift och dess kronbladsflikar är vanligen grunt urnupna. Fodret är smalt och bägarformigt.
Rosenglim påminner mest om tjärblomster (Lychnis viscaria), men den senare är flerårig, rent grön, mer smalbladig och har typiska mörka 'tjärfläckar' på stjälken.

Rosenglim

Utbredning. Rosenglim är en ursprungligen odlad art som ibland kan påträffas förvildad och den har i en del områden blivit naturaliserad. Arten hör ursprungligen hemma i Central- och Sydeuropa. Första fynduppgift är från Malmö, Skåne och publicerades av Fries 1814 (Hylander 1971). Ett exemplar som är insamlat av Fries i Malmö finns bevarat i Naturhistoriska riksmuseets samlingar.

Rosenglim

Användning. Rosenglim odlas ibland som prydnadsväxt.

Etymologi. Artnamnet armeria kommer eventuellt av keltiskans ar mor (vid havet). Namnet används också som släktnamn på triftar (Armeria).

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Silene

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Silene Armeria L. Glatt och blåaktigt grön; de öfre bladen nästan hjertlika; blommorna talrika, i qvastvippa, röda. Förv. stundom i södra och medlersta Sverige, i trädgårdar och på andra odlade ställen."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/silen/silearm.html
Senaste uppdatering: 30 juni 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg