Fjällglim

Silene acaulis (L.) Jacq.

Vetenskapliga synonym: Cucubalus acaulis L.

Fjellsmelle Tue-Limurt Tunturikohokki Lambagras Moss Campion Stielloses Leimkraut

Fjällglim Beskrivning. Fjällglim är en flerårig, vintergrön, tätt tuvad ört. Stjälkarna är korta och greniga, bara ett par centimeter höga, och bildar vida platta tuvor. Bladen är syllika, en knapp centimeter långa, ljusgröna och har korta hår i kanten. Fjällglim blommar i juli-augusti. Blommorna sitter ensamma på korta skaft, nästan nedsänkta i tuvorna. Fodertuben är rödaktig och ungefär en halv centimeter lång. Kronbladen är grunt kluvna i spetsen och rosa eller sällan vita. Fjällglim Arten är oftast tvåbyggare (dioik), det vill säga den har skilda han- och honplantor. Hos hanblommor sticker ståndarna ut ur blommans mynning, ståndarknapparna är vita. Honblommorna har tre långa vita stift. Fruktkapseln är något längre än fodret.
Fjällglim bildar med tiden ganska stora, låga tuvor som ofta blommar rikligt och ger arten ett karaktäristiskt utseende.

Fjällglim Utbredning. Fjällglim är ganska vanlig i hela fjällkedjan. Den är en karaktärsväxt för kalkrika fjällhedar, men växer även vid snölegor, älvstränder och på klipphyllor. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades år 1720 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet acaulis betyder 'utan stjälk' och kommer av latinets caulis (stjälk) och a- (utan), namnet syftar på de korta stjälkarna.

Familj: Caryophyllaceae
Släkte: Silene

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"I täta mattor växer fjällglim med blomma vid blomma i hundratusental; de violettröda färgfläckarna träder fram på långt håll i hedens färgmönster."

Ur Sverigen natur II av Carl Fries (1952)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/silen/sileaca.html
Senaste uppdatering: 23 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg