Bestämningsnyckel

Silene L. - Glimmar

1. Mycket lågväxt, högst ett par centimeter hög ört som växer i täta tuvor.
---fjällglim (S. acaulis)
1. Små till storväxta örter, minst fem centimeter höga.
---2

2. Blommor en- eller tvåkönade. Stift fem, eller saknas hos hanblommor.
---3
2. Blommor tvåkönade. Stift tre.
---6

3. Blommor enkönade. Kronblad vita eller rosaröda.
---4
3. Blommor tvåkönade. Kronblad blekrosa, ibland dolda i fodret.
---5

4. Vanligen ett- eller tvåårig. Blommor vita. Stjälk korthårig. Fruktkapsel med upprätta tänder.
---vitblära (S. latifolia)
4. Flerårig. Blommor vanligen rosaröda. Stjälk med långa mjuka hår. Fruktkapsel med bakåtböjda tänder.
---rödblära (S. dioica)

5. Stjälk med körtelhår. Blomma upprätt, med spolformigt foder, samt kronblad som är tydligt längre än fodret.
---polarblära (S. furcata)
5. Stjälk utan körtelhår. Blomma lutande vid blomningen, med stort uppblåst foder, samt kronblad som är kortare eller bara något längre än fodret.
---fjällblära (S. wahlbergella)

6. Kronblad grunt urnupna, vita eller rosa.
---7
6. Kronblad tydligt tvåkluvna, vita eller vitaktiga.
---9

7. Hårig ört. Foder uppblåst, med upphöjda nerver. Kronblad rosa.
---sandglim (S. conica)
7. Kal ört. Foder ej uppblåst, slätt. Kronblad rosa eller vita.
---8

8. Blommor i täta kvastlika knippen. Kronblad rosa.
---rosenglim (S. armeria)
8. Blommor enstaka i glesa yviga knippen. Kronblad vita.
---bergglim (S. rupestris)

9. Kala örter. Foder uppblåst, nätnervigt.
---10
9. Håriga örter, ofta även med körtelhår. Foder ej uppblåst, parallellnervigt.
---11

10. Stjälkar upprätta, med greniga rikblommiga blomställningar. Övre stödblad hinnartade. Blommor med otydlig bikrona.
----smällglim (S. vulgaris)
10. Stjälkar nedliggande till uppstigande, blommor ensamma eller i fåblommiga knippen. Övre stödblad örtartade. Blommor med tydlig bikrona.
----strandglim (S. uniflora)

11. Flerårig. Blommor lutande eller hängande, de nedre långskaftade.
----backglim (S. nutans)
11. Ettårig. Blommor ej lutande eller hängande, blomskaft korta.
----12

12. Blommor ensamma eller få tillsammans i kvastlik ställning.
----nattglim (S. noctiflora)
12. Blommor i mångblommig klaselik ställning.
----13

13. Stjälk och blad tätt körtelhåriga, klibbiga. Blad vågkantade. Blommor utan bikrona, i allsidig ställning.
----klibbglim (S. viscosa)
13. Stjälk och blad utan körtelhår, ej klibbiga. Blad ej vågkantade. Blommor med bikrona, i ensidig vanligen gaffelgrening ställning.
----gaffelglim (S. dichotoma)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/silen/nyckel.html
Senaste uppdatering: 30 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg