Scleranthus L.

Knavlar

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, lågväxta örter. Stjälk grenig. Blad motsatta, sylformade, sammanväxta vid basen. Stipler saknas. Blommor oansenliga, vanligen i täta, kvastlika knippen i grenspetsarna. Foder klockformat, femflikat, flikar spetsiga eller trubbiga, med smala eller breda vita kanter. Krona saknas. Ståndare fem eller tio. Stift två. Frukt en liten nöt som är innesluten i fodret.
Kromosomtal: 2n=22 (vitknavel), 2n=44 (grönknavel).

Etymologi. Släktnamnet Scleranthus kommer av grekiskans skleros (torr, hård) och anthos (blomma).

Släktet har 15 arter. I Sverige förekommer bara de två arterna grönknavel (S. annuus) och vitknavel (S. perennis).

Familj: Caryophyllaceae

Arter:
grönknavel (S. annuus)
vitknavel (S. perennis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caryophylla/scler/welcome.html
Senaste uppdatering: 4 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg